Geachte lid, In deze nieuwsbrief lees je meer over:

 1. lancering van onze nieuwe website
 2. het recht om vergeten te worden

Met trots presenteren wij u onze nieuwe website!

Om onze dienstverlening verder te optimaliseren, werd onze website in een nieuw jasje gestoken. Voortaan vindt u op www.precura.be alle informatie over precura, onze producten en onze aanpak met betrekking tot een verzekering gewaarborgd inkomen. Heeft u vragen, wenst u informatie of heeft u suggesties dan kan u steeds antwoorden op deze mail.

  Het recht om vergeten te worden

  Op 1 februari 2022 is het ‘recht om vergeten te worden’ ingevoerd voor elke nieuwe verzekering gewaarborgd inkomen, overeenkomstig een in 2021 aangenomen gedragscode binnen de verzekeringssector. Twee jaar eerder voerden de verzekeraars het recht om vergeten te worden ook al in voor de schuldsaldoverzekering. Deze beslissing is een belangrijke stap voor duizenden mensen die van kanker genezen zijn, in het licht van zowel hun eigen financiële bescherming als die van hun gezin. Zij is bij uitstek een opsteker voor de zelfstandigen, die het qua gewaarborgd inkomen met zeer beperkte mogelijkheden moeten stellen en bij ziekte het risico lopen om in ernstige financiële moeilijkheden te belanden. Daarom sluiten ze vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, zoals de verzekering gewaarborgd inkomen.

  Wat houdt deze gedragscode juist in?

  In deze gedragscode staat vastgelegd dat kankeraandoeningen voor verzekeraars niet langer een uitsluitingsgrond of een reden voor een bijpremie kunnen zijn wanneer de behandeling ervan meer dan tien jaar geleden succesvol werd afgerond, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Deze gedragscode zal bindend zijn voor alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van Assuralia, waaronder dus ook precura.
  De gedragscode vind je integraal via deze link.

  België als pionier

  Al is het voor verzekeraars niet langer mogelijk om kanker in te roepen als uitsluitingsgrond, om de kankeraandoening van de verzekeringsdekking uit te sluiten of om een bijpremie aan te rekenen, wie door een kankeraandoening getroffen is of was, moet de ziekte wel nog altijd vermelden bij de aanvraag van een verzekering gewaarborgd inkomen.
  De voorwaarden die bepalen dat de verzekeraar niet langer met de kankeraandoening rekening mag houden, zijn duidelijk omlijnd.
  “Dit is heuglijk nieuws om het jaar in te zetten. De invoering van deze code is een hele opluchting voor personen die van kanker genezen zijn en een bijkomend signaal dat zij vooruit mogen kijken en een zware periode in hun leven achter zich laten door in alle sereniteit toekomstplannen te maken”, zegt Hein Lannoy tevreden.
  België vervult op dit vlak een pioniersrol en is het eerste land dat voor de verzekering gewaarborgd inkomen het recht om vergeten te worden invoert.
  [Bron : assuralia.be]