De advocatuur, een beroep ‘in beweging’

Als advocaat ben je sinds 2013 btw-plichtig. Precura – je verzekeraar Gewaarborgd Inkomen via de balie – heeft daarop de omzetverzekering ontwikkelt. Wekelijks krijgen we vragen van je confraters over de gevolgen van een omvorming van eenmanszaak naar vennootschap. Met deze nieuwsbrief zetten we graag de belangrijkste zaken op een rij.

1) Wat betekent dit voor mijn polis gewaarborgd inkomen?  

Het oprichten van een vennootschap of het reeds werkzaam zijn via vennootschap heeft  impact op je collectieve polis arbeidsongeschiktheid. De basiswaarborg, automatisch  afgesloten via de baliebijdrage, en eventuele uitbreidingen, die u al dan niet facultatief heeft  onderschreven, beschermen uw bruto persoonlijk beroepsinkomen & voordelen van alle  aard . Echter blijft het eventuele verlies van omzet onverzekerd

2) Wat zijn de voordelen van een omzetverzekering?  

Wanneer jij als zaakvoerder arbeidsongeschikt zou worden heb je de zekerheid dat het  verlies van omzet beschermd zal zijn en dat o.a. de vaste kosten van de vennootschap  betaald kunnen blijven worden. 

3) Een concreet voorbeeld

Hierna vindt u een voorbeeld met plan van aanpak voor een advocaat die eerst een  eenmanszaak had en nadien een vennootschap oprichtte.

4) Vragen?  

Wij zijn er voor jou! Als expert kijken wij graag naar uw specifieke situatie en werken we een  oplossing op maat uit. Via [email protected] heb je snel een antwoord.