Veelgestelde vragen

Gewaarborgd inkomen is maatwerk en brengt vragen met zich mee. Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen.

Dagvergoeding: hoeveel dagen worden er per maand vergoed?

Gemiddeld 25 dagen, alle dagen behalve zon – en wettelijke feestdagen.

Ik heb reeds een polis gewaarborgd inkomen bij een andere verzekeraar. Kan ik de collectieve polis Prevoca van mijn beroepsvereniging nog onderschrijven?

Ja, u kan :
• ofwel, de polissen cumuleren
• ofwel de bestaande polis opzeggen en vervangen door de nieuwe polis bij Prevoca

Wat houdt revalorisatie 2,5% in?
Na 1 jaar van volledige erkende arbeidsongeschiktheid, worden de vergoedingen jaarlijks verhoogd met 2,5%.
Carenzperiode
De carenzperiode is de periode die volgt op het begin van uw arbeidsongeschiktheid. De uitkeringen beginnen pas erna. U heeft de keuze tussen een carenzperiode van 30, 60, 90, 180 of 365 dagen.
Dekking van de hospitalisatiedagen tijdens de carenzperiode
De hospitalisatiedagen tijdens de carenzperiode zijn gedekt indien daar bij het afsluiten van een polis voor gekozen werd.
Wat is een wachttijd?

Dit is een éénmalige periode, bij het begin van de aansluiting, dat er geen vergoedingen toegekend worden.

Tot wanneer ben ik verzekerd?
Tot de leeftijd van 65 of 67 jaar, volgens uw persoonlijke keuze bij het afsluiten van de polis.
Burn-out & depressie
De arbeidsongeschiktheid ingevolge psychische aandoeningen zoals burn-out en depressie wordt vergoed volgens de afgesproken modaliteiten van uw contract.
Fiscaliteit
De premies voor een verzekering gewaarborgd inkomen zijn aftrekbaar als beroepskosten, de uitkeringen worden belast als vervangingsinkomen.
Wat te doen in geval van arbeidsongeschiktheid?
Contacteer Precura op 02/304.11.11, per e-mail [email protected] of per post naar Verzekeringen precura, ter attentie van de raadgevende arts, Romeinsesteenweg 564 A, 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever).
Hoe sluit u een individuele een verzekering af?

• Via het invullen van een verzekeringsvoorstel, een behoeftenanalyse en een medische vragenlijst. Een geneeskundig onderzoek bij een erkende geneesheer (de kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van precura) is noodzakelijk vanaf een verzekerde maandrente van 5.000,- euro.
• De maximale leeftijdsgrens om aan te sluiten is 50 jaar.
• Hoe jonger u bent, hoe minder jaarlijkse premie u betaalt.

Is jouw vraag niet opgenomen in deze lijst?
Neem dan gerust contact op via [email protected]