> Testimonial Dirk Chabot

“Een verzekeraar die de kwaliteit van de advocatuur waarborgt”

De advocatuur staat nooit stil. Het beroep evolueert mee op het ritme van onze dynamische maatschappij, gaat gepaard met grote verantwoordelijkheden en bokst voortdurend op tegen strakke deadlines. “Ons voornaamste werkinstrument zijn onze hersenen”, zegt Dirk Chabot, algemeen directeur van de Orde van Vlaamse Balies. “Krijgen die kortsluiting, dan sta je als advocaat met je rug tegen de muur. Dankzij een verzekering Gewaarborgd Inkomen heb je dan alsnog een reddingsboei, voor jezelf én je gezin.”

De Orde van Vlaamse Balies vertegenwoordigt in België meer dan 10.800 Vlaamse advocaten: bijvoorbeeld met het oog op ieders belangen in contacten met de overheid, maar evengoed met speciale aandacht voor ieders gezondheid. En voor dat laatste aspect legt OVB al jarenlang haar vertrouwen in precura. De verzekering Gewaarborgd Inkomen van precura zit automatisch inbegrepen in de baliebijdrage.

“Een juridisch beroep brengt veeleisende verplichtingen met zich mee en wanneer je daarbij gemoedsrust kan bieden in vorm van een verzekering Gewaarborgd Inkomen, draagt dat bij aan de kwaliteit van de advocatuur”, meent Chabot. “Het geeft advocaten financiële zekerheid, wat hen de mogelijkheid biedt om zorgeloos een kantoor uit te bouwen en zich volledig te focussen op het behartigen van hun dossiers.”

Ruime dekking als troef
En dat is geen overbodige luxe. Net zoals in iedere sector vallen advocaten wel eens voor langere tijd uit omwille van een medische aandoening, maar hun voornaamste werkinstrument zijn de hersenen. Worden die overbelast, dan brengt dat ook problemen op psychisch vlak met zich mee.

“Zo’n psychische aandoeningen zien we meer en meer voorkomen. Net daarom vormt precura de ideale partner”, vertelt Chabot. “Als onafhankelijke, sociale verzekeraar zijn zij één van de enigen die een collectieve verzekering voor arbeidsongeschiktheid aanbieden met dekking voor deze psychische aandoeningen. Bovendien staat het management van precura al vele jaren op post en kent ze het reilen en zeilen van het beroep. Dat levert een verzekering op maat van de juridische sector op.”

Vertrouwelijk

“precura is ook meer dan een collectieve verzekeraar”, gaat Chabot verder.” Waar andere dossiers op collectief niveau een halt worden toegeroepen, is er via hun Disability Case Manager ruimte om een gesprek aan te knopen en bepaalde gevallen ook individueel en op vertrouwelijke basis te bespreken. Verder ontzorgt die op diverse vlakken, en een zorg minder is een stap vooruit voor de advocatuur.”

Dat versterkt het vertrouwen van de Orde van Vlaamse Balies alleen maar. “En laten we niet vergeten: de dekkingsvoorwaarden en de prijs die daar tegenover staat, is meer dan marktconform”, besluit Chabot.