Beste lid, In deze nieuwsbrief lees je meer over:

  1. Jaarcijfers 2021
  2. Promofilmpje
  3. Kenkou, start-up

Precura jaarcijfers 2021

Op de Algemene Vergadering van 19 mei ’22 werden de jaarcijfers van Precura voorgesteld en goedgekeurd. In deze nieuwsbrief vindt u de belangrijkste cijfers: 

  • Evolutie van het aantal leden

In de periode 2018 tot en met 2021 groeide het aantal leden van 13.646 naar 14.030 leden (+2,81 %). Ten opzichte van 2020 bleef het ledenaandeel stabiel (+0,4 %). 

  • Evolutie premie incasso

In 2021 stegen de bruto premies met 0,8 %, met een totaal incasso van 10.963.363,92 EUR. 

  • Evolutie van de uitbetaalde uitkeringen

De uitkeringen kende een daling van 2,32 % (of 170.325,47 EUR). In totaal werd een bedrag van 7.184.455,94 EUR (schaderegelingskosten inbegrepen) aan de leden uitgekeerd. 

  • Kostenratio

Deze ratio geeft de verhouding weer tussen de verzekeringstechnische kosten (lonen, experten, adviserende artsen,…) t.o.v. het totaal incasso.  

De kostenratio bleef stabiel op 31 %. Vergelijken we de ratio echter met 2018, dan daalde die van 35% in 2018 naar 31 % in 2021. 

  • Combined Ratio

De Combined Ratio (CR) geeft de verhouding weer tussen de som van de uitbetaalde uitkeringen  en de verzekeringstechnische kosten, gedeeld door het totaal incasso. De CR voor 2021 bedroeg 101%. Verzekeraars, en ook Precura, streven naar een CR beneden de 100 %. 

  • SCR (Solvency Capital Requirement)

SCR betekent zoveel als het vereiste kapitaal dat een verzekeringsmaatschappij nodig heeft om het risico op een faling in de komende 12 maanden te beperken en dit met kans van 1 op 200. Precura dient dus over voldoende kapitalen te beschikken om de SCR te dekken. Per 31.12.2021 bedroeg de SCR ratio van Precura 236,5 %. Deze ratio blijft – ondanks COVID-19 – stabiel in vergelijking met de voorgaande jaren. De gemiddelde SCR ratio op de Belgische markt bevindt zich tussen de 180 à 185 %.

  • Resultaat  2021

Het resultaat bedroeg 322.551,56 EUR.  Als onderlinge verzekeraar kent Precura geen aandeelhouders. De winst werd voor 50 % (of 161.275,78 EUR) ter versterking toegekend aan het Eigen Vermogen en de overige 50 % aan de Egalisatiereserve.

 

Precura, wij zorgen voor morgen

Bekijk via onderstaande link ons nieuwe promofilmpje. Veel kijkplezier!

Precura – Promofilm

Kenkou

De druk op de sector van de geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen tijd erg toegenomen, onder meer door de pandemie en, recenter, de oorlog in Oekraïne. Kenkou, een in Berlijn gevestigde start-up die zich toespitst op innovatie in gezondheidstechnologie en digitale zorgapps, onderzocht de kosten, kwaliteit en (fysieke en digitale) toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg wereldwijd. Op basis van de resultaten stelde de onderneming ranglijsten op van de landen met de duurste/goedkoopste geestelijke gezondheidszorg en de beste infrastructuur voor deze zorg.

Een greep uit de resultaten van deze ‘Mental Health Price Index 2022’:

» geestelijke gezondheidszorg (algemeen) is het duurst in de VS. Dan volgen Zwitserland, Singapore en Duitsland. België staat op de 12de plaats. Een uur psychotherapie is het duurst in Zwitserland (gemiddeld 180,6 euro tegenover gemiddeld 85 euro in België).

» de VS voert ook het klassement aan wat de beste infrastructuur voor geestelijke gezondheidszorg betreft, deze keer gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Finland. België staat op de 15de plaats, tussen Portugal en Frankrijk.

» Chili telt relatief het grootste aantal psychologen: 271 per 100.000 inwoners. In België zijn dat er 10,5 (tegenover 123 in Nederland en ongeveer 49 in Frankrijk en Duitsland).

De gedetailleerde gegevens en methodologie van de studie zijn te raadplegen op de website van Kenkou. (Bron: Assurinfo Nr. 10 | 21 april 2022 | Consumenten, Gezondheid – Ingrid Adams)

Steeds bereid voor verdere toelichting per mail naar [email protected].