Precura (Pro) voor notarissen

De Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat heeft beslist per 01/01/2018 de samenwerking met Verzekeringen PRECURA inzake de verzekering Gewaarborgd Inkomen voor haar Notarissen stop te zetten. De Federatie van de Notarissen koos na toedoen van een makelaar voor een andere verzekeraar.

PRECURA, nog steeds een onafhankelijke en dus rechtstreekse verzekeraar die bewust kiest voor kwalitatieve en persoonlijke dienstverlening aan haar verzekerden, biedt alle notarissen daarom de kans om hun vroegere collectieve Prevoca-verzekering die ze hadden bij PRECURA via de Federatie, om te vormen naar een individuele polis bij PRECURA onder de noemer "Precura (Pro) voor Notarissen". De persoonlijke verzekering Gewaarborgd Inkomen heeft een nog scherpere premie en ruimere dekking, op maat van de Notarissen.

Hieronder vindt u o.a. de PDF infosheet met de nodige praktische en wettelijke info over de nieuwe verzekering Gewaarborgd Inkomen "Precura (Pro) voor Notarissen", alsook het formulier "Verzekeringsvoorstel Precura (Pro) voor Notarissen".

Uiteraard kan u ook terecht bij onze Account Managers van PRECURA die u graag verdere toelichting geven bij deze op maat uitgewerkte verzekering, waarmee u uw inkomen beschermt bij ziekte en ongeval.

Wenst u meer informatie? Conctacteer ons via business@precura.be.