Onze verzekerden

PRECURA is specialist binnen de sector van Gewaarborgd Inkomen.

De reden waarom we zo sterk zijn in ons vak is dat we ons concentreren op één product, dat echter wel z’n eigen specificiteiten kent volgens de doelgroep. M.a.w. wij zorgen voor een inkomensbescherming volledig afgestemd op de verwachtingen van een bepaalde beroepscategorie.

Op 31.12.2016 bedroeg het aantal verzekerden 13.787.

De verzekerden kunnen onderverdeeld worden in volgende categorieën:

1. Advocaten van een Belgische balie
2. Notarissen
3. Leden van de Vereniging Nederlandstalige Licentiaten & Masters Notariaat (VLN)
4. Architecten
5. Landmeters-Experten
6. Gerechtsdeurwaarders of Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders
7. Medici en paramedici
8. Overige leden