Klachten

Hebt u een klacht of een opmerking?

Neem dan contact op met onze dienst Klachtenmanagement. Wij zullen uw klacht of opmerking alle aandacht geven, bemiddelen indien nodig en, samen met u, trachten een oplossing te vinden. Formuleer het probleem of uw vraag zo duidelijk mogelijk en maak ze ons schriftelijk over. Vermeldt zeker ook uw dossier- of polisnummer. U ontvangt van ons vervolgens een ontvangstbevestiging met de naam en contactgegevens van de medewerker die uw klacht ter harte neemt. Binnen de maand krijgt u dan van ons een definitief antwoord. Mocht dit om een of andere reden niet lukken, dan krijgt u een tussentijds bericht met de nodige uitleg.

 

Hoe ons contacteren?

Via e-mail : complaint.management@precura.be

Per post : Complaint Management PRECURA, Romeinsesteenweg 564A, 1853 Grimbergen. Tel. : 02 304 11 11

Indien de oplossing die PRECURA voorstelt geen voldoening schenkt, kan u ten slotte beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via mail : info@ombudsman.as.