Eerste kennismaking met PRECURA

Inkomensbescherming, onze core business

Ons bedrijf werd in 1953 door vertegenwoordigers van zelfstandigen en vrije beroepen opgericht onder de naam “De Onderlinge Ziekenkas”. Sinds 1995 is onze enige activiteit: inkomensbescherming op maat. Vanaf 1 januari 2012 bieden wij ons product “dagvergoedingen bij ziekte of ongeval” aan als onderlinge verzekeringsvereniging onder de noemer “Verzekeringen PRECURA”.

Allround bijstand op maat

PRECURA is een nationaal, onafhankelijk, sociaal verzekeraar die aan haar leden, op flexibele wijze, een alternatief biedt voor de bescherming tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en dit door het verlenen van tussenkomsten en het verstrekken van informatie, begeleiding en preventie.

Genoeg redenen om voor PRECURA te kiezen

Als u weet dat 1 op de 10 personen ooit langere tijd arbeidsongeschikt is en dat ons sociaal zekerheidsstelsel niet voldoende hoge waarborgen biedt, is een dagelijkse vergoeding geen overbodige luxe. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar directe omgeving die getroffen wordt door stress, een depressie of een langdurige aandoening met arbeidsonbekwaamheid tot gevolg. Onze financiële tussenkomsten, die bovenop de verplichte ziekteverzekering komen zijn dan ook een noodzakelijke bescherming van uw inkomen met de volgende voordelen:

  • Ook psychische aandoeningen worden verzekerd
  • Een gespecialiseerd product op maat
  • Geen inkomensverlies dankzij de zeer snelle tussenkomsten
  • Volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskost
  • Vertrouwelijkheid van de medische gegevens
  • Persoonlijke dienstverlening

Sinds 1 januari 2012 een verzekeringsonderneming

Op basis van Europese initiatieven werd de organisatie van de Aanvullende Ziekteverzekering georganiseerd door de Belgische ziekenfondsen, aangepast. Om die reden heeft De Onderlinge Ziekenkas zich omgevormd tot een verzekeringsonderneming. De voorwaarden van onze arbeidsongeschiktheidsverzekering worden hierdoor niet langer geregeld door de statuten, maar worden opgenomen in een verzekeringsovereenkomst met Algemene Voorwaarden.

Zekerheid

PRECURA voldoet aan de strenge regelgeving van verzekeringsondernemingen die de financiële veiligheid van onze verzekerden moet waarborgen:

  • Onze financiële reserves beantwoorden aan de opgelegde solvabiliteitsvoorwaarden.
  • Wij worden gecontroleerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor.
  • Onze rekeningen worden openbaar gemaakt.
  • Bepaalde risico’s zijn herverzekerd.