Een uitkering om even bij stil te staan !

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die getroffen werd door depressie, een oncologische aandoening of ’n banaal ongeluk met arbeidsongeschiktheid (AO) tot gevolg. Eén op tien mensen wordt ooit voor langere tijd arbeidsongeschikt en op zo’n moment biedt ons sociaal zekerheidsstelsel echt onvoldoende hoge waarborgen om alle kosten te dekken die uw ziekte of ongeval met zich meebrengt, laat staan om uw levensstijl als zelfstandige verder te zetten! En geloof ons, financiële zorgen zijn op zo’n moment het laatste waar u behoefte aan heeft!

Het Ziekenfonds voorziet voor een zelfstandige in geval van AO gemiddeld amper 1.000 euro bruto per maand. Dat is iets om even bij stil te staan!

De exacte cijfers van een wettelijk verplichte uitkering via de sociale zekerheid in geval van AO zijn afhankelijk van uw gezinssituatie (alleenstaand, samenwonend, kinderen ten laste) en vind je hier op deze website van het RIZIV.

Conclusie: voor zowat iedereen zijn dit géén bedragen waarmee je het zal redden als zelfstandige die plots AO is.

Oplossing: onderschrijf nu zelf een verzekering arbeidsongeschiktheid op maat bij PRECURA, cumuleerbaar met de uitkeringen van de sociale zekerheid. Bescherm je inkomen en bepaal zelf de hoogte van je daguitkering, want voor je ’t weet, is het te laat…