Bestuur en organisatie

Verzekeringen PRECURA is een Onderlinge Verzekeringsvereniging (OVV) waarvan het maatschappelijk doel alle verrichtingen van verzekering met betrekking tot de gevolgen van arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door ziekte of ongeval, is.

In ons Corporate Governance Charter wordt de aandeelhoudersstructuur, het beleid inzake de samenstelling van de bestuursorganen, de beleidsstructuur en het integriteitsbeleid van de OVV Verzekeringen PRECURA beschreven.

Het beschrijft onder andere de samenstelling, de bevoegdheid en de werking

  • van de Raad van Bestuur,
  • van het Directiecomité,
  • van het Comité voor Toezicht, Risico’s en Compliance,
  • van het Benoemings- en RenumeratieComité,
  • van het Comité Uitsluitingen
  • en van het College van Geneesheren-Directeurs.

Het geeft tenslotte ook een overzicht van de sleutelfuncties binnen de OVV, waaronder de onafhankelijke controlefuncties, van de organisatiestructuur en van het integriteitsbeleid.

De definitieve versie van het Corporate Governance Charter vind je hier als downloadable PDF.

De statuten van Verzekeringen PRECURA OVV vind je hier.

Het verslag over onze SFCR 2019 & 2020 vind je hier. Het SFCR is een jaarlijks verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand van PRECURA Verzekeringen OVV. Het is voor het publiek bestemd en bevat algemene informatie over de structuur van PRECURA, haar resultaten, intern beleid en methoden, meer bepaald op het gebied van risk management.

Een overzicht van de Personalia binnen Verzekeringen PRECURA vind je hier.

Een organigram van Verzekeringen PRECURA vind je hier.

Een overzicht van de externe mandaten bestuurders binnen Verzekeringen PRECURA vind je hier.