Bescherm jezelf tegen burn-out of depressie !

In onze hedendaagse maatschappij is werken heel belangrijk. De waarde die we hechten aan werken gaat verder dan enkel geld verdienen. Het heeft invloed op onze sociale status en kan voor extra druk zorgen. Zo’n negatieve invloed kan leiden tot een burn-out en zelfs depressie.

Burn-out is een probleem dat veel meer aanwezig is in onze maatschappij dan je oorspronkelijk zou denken! Uit onderzoek blijkt dat 1 op 20 actieven thuis zit met een burn-out. Dat zijn verontrustende cijfers! Burn-out is dus zowel een individueel als economisch probleem en wordt intussen zelfs al de “ziekte van de 21ste eeuw” genoemd.

Veeleisende beroepen van intellectuele, zelfstandige aard ontsnappen niet aan het risico op een burn-out. Onderzoek toont zelfs aan dat er een verhoogde kans bestaat ooit aan deze aandoening te lijden. 

Wie lijdt aan zo’n psychische aandoening, krijgt pas na 1 maand een uitkering via de sociale zekerheid (uw mutualiteit) die meestal beduidend lager ligt dan een inkomen uit een professionele activiteit. 

PRECURA dekt dergelijke psychische aandoeningen, want niemand is immuun voor psychisch onheil. Meer zelfs, PRECURA is op de markt van de inkomensverzekeringen uniek (!) wat betreft dekking van burn-out & depressie!

Herstellen van een burn-out is echter perfect mogelijk, tenminste : mits de juiste benadering en begeleiding. Om deze reden gaat het engagement van PRECURA naar zijn verzekerden toe verder dan het louter uitbetalen van dagvergoedingen, maar zet PRECURA ook in op de reïntegratie van haar verzekerden.

Na analyse van de medische gegevens kan onze Geneesheer-Directeur beslissen beroep te doen op REHALTO, een partnerorganisatie gespecialiseerd in psychologische, sociale en professionele begeleiding van onze verzekerden die tijdelijk werkonbekwaam zijn omwille van burn-out of depressie.