Arbeidsongeschikt! Wat moet ik doen?

U bent arbeidsongeschikt ten gevolge van ziekte of ongeval en u heeft uw beroepsactiviteiten gestaakt? Gelieve hiervan tijdig aangifte te doen bij Verzekeringen PRECURA.

Aangifte

U dient aangifte te doen ter attentie van onze raadgevend arts door middel van een medisch attest en dit uiterlijk 4 kalenderdagen voor het verstrijken van uw carenzperiode en uiterlijk 30 kalenderdagen na de aanvang van uw arbeidsongeschiktheid. Dit medisch attest dient volgende gegevens te omvatten:

  • de begindatum van uw arbeidsongeschiktheid en haar vermoedelijke duur;
  • de oorzaken van uw arbeidsongeschiktheid en mogelijk aansprakelijke derde;
  • de eventuele hospitalisatieperiode met begin- en einddatum;
  • de nauwkeurige diagnose.

Uw dossier

Om een beslissing in uw dossier te kunnen nemen, dient onze raadgevens arts minstens in het bezit te zijn van volgende documenten:

Wat is de rol van de raadgevend arts?

U stuurt deze documenten naar Verzekeringen PRECURA:

  • per post: Verzekeringen PRECURA, ter attentie van de Geneesheer-Directeur, Romeinsesteenweg 564 A, 1853 Strombeek-Bever;
  • per fax: 02 304 11 10;
  • per e-mail: medical@precura.be.

Gedurende uw periode van erkende arbeidsongeschiktheid dient onze raadgevens arts, op het einde van iedere kalendermaand, in het bezit te zijn van een nieuw reglementair getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.

Een blanco getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wordt maandelijks naar u opgestuurd.

Buitenland

Wenst u tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid naar het buitenland te gaan? Verzekeringen PRECURA dient u voor ieder verblijf in het buitenland voorafgaandelijk de toestemming te verlenen.

Werkhervatting

Kon u uw beroepsactiviteiten opnieuw hervatten? Gelieve Verzekeringen PRECURA hiervan binnen de 4 kalenderdagen op de hoogte te brengen.

Varia

Overige nuttige documenten afhankelijk van de gedekte waarborgen:

Gelieve eveneens de nodige formaliteiten te vervullen ten opzichte van uw mutualiteit. Uw aangifte van arbeidsongeschiktheid bij Verzekeringen PRECURA houdt hier immers geen verband mee.

Wenst u meer inlichtingen? 

U kan hiervoor contact opnemen met de Medische dienst van Verzekeringen PRECURA op het nummer 02 304 11 11, per fax 02 304 11 10 of medical@precura.be. De Medische dienst wenst u alvast een algemeen en spoedig herstel toe.