Prevoca voor leden van Mederi

Prevoca is een collectieve professionele dekking tegen inkomensverlies, op maat gesneden voor de leden van Mederi (zelfstandige thuisverplegers).

Op deze pagina vind je alle praktische info over deze verzekering "Gewaarborgd inkomen" voor de Mederi-leden, die voorziet in een basiswaarborg van 40 euro per dag in geval van arbeidsongeschiktheid. Bovenop de Basiswaarborg is er nog een zgn. "Uitbreiding" mogelijk met 25, 50, 75 of 100 euro extra vergoeding per dag.

       

Bezoek hier de website van MEDERI.

Bezoek hier de website van Dekerf.

Om uw aansluiting dus zo makkelijk mogelijk te maken, kan u hier de PDF van het Toetredingsformulier Prevoca voor leden van Mederi downloaden. De ingevulde en gehandtekende versie kan u opsturen naar Verzekeringen PRECURA, Romeinsesteenweg 564 A, 1853 Strombeek-Bever.

Vergeet echter niet om ook de verplichte Medische Vragenlijst in te vullen. Dit kan u hier online doen. Als u alle velden heeft ingevuld, genereren we voor u een PDF met de door u ingevulde informatie. Print de PDF uit, lees nog een keer na en stuur dan de gehandtekende versie naar PRECURA, samen met uw verzekeringsvoorstel.

Voor meer informatie over het product Prevoca voor leden van Mederi, contacteer ons op 02.304.11.11 of via info@precura.be.

Sociale Voordelen RIZIV

Als verpleegkundige kunt u "sociale voordelen" genieten vanuit het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) om een aanvullende sociale zekerheid te financieren. Concreet: als u aan de voorwaarden van deze sociale voordelen van het RIZIV voldoet , dan stort het RIZIV een jaarlijkse bijdrage (500 euro voor het jaar 2016) aan de verzekeringsmaatschappij van uw keuze. Met deze 500 euro kan u zich dus beschermen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid met een dekking Gewaarborgd Inkomen bij Verzekeringen PRECURA.

Meer informatie over deze bijdrage vanuit het RIZIV (wanneer heeft u recht op de bijdrage? wanneer & hoe kan u de bijdrage aanvragen?) kan u hier terug vinden op de website van het RIZIV.

Hieronder vindt u alvast de nodige aanvraagformulieren voor zowel 2016 als 2017:

Als u voor de 1ste keer toetreedt tot de "overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen" bij de toekenning van uw 1ste RIZIV-nummer, gebruik dan het aanvraagformulier ‘nieuwe verpleegkundigen’: