Donderdag 11 mei 2017 om 16u Algemene Vergadering in de PRECURA-kantoren te Strombeek-Bever

maandag, april 10, 2017

De statutaire Algemene Vergadering van Verzekeringen PRECURA zal gehouden worden op donderdag 11 mei 2017 om 16.00 uur in de kantoren van de vereniging, Romeinsesteenweg 564 A te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever).

Agenda:

1. Verslag van de Algemene Vergadering van 28.04.16

2. Verslag van de Raad van Bestuur

3. Verslag van de Commissaris Revisor

4. Goedkeuring van de Jaarrekening 2016

5. Goedkeuring van de Begroting 2017

6. Kwijting aan de Bestuurders

7. Kwijting aan de Commissaris Revisor

8. Vooruitzichten

9. Benoeming van een bestuurder

10. Vergoedingen van de bestuurders

 

De statutaire Algemene Vergadering wordt gevolgd door een Buitengewone Algemene Vergadering.

Agenda:

1. Motivering van het voorstel tot statutenwijziging

a. Wijziging van de maatschappelijke zetel

b. Verplichte vermelding in de statuten van de OVV’s op basis van artikel 247 van de Solvency II-wet van 13 maart 2016

c. Wijzigingen in het Bestuur

d. Nummering van de artikels

2. Voorstel van wijziging van de artikels 4, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31 en 33 en de nummering van de artikels 34 t/m 41

3. Stemming

Gelieve rekening te houden met het volgende, conform de artikelen 11 en 12 van de statuten (die u hier kan raadplegen op onze website):

- Om deel te kunnen nemen aan de Algemene Vergadering, moet men op 01.01.2017 lid zijn van de vereniging en alle door de OVV opgevraagde premies betaald hebben.

- De leden dienen hun aanwezigheid op de Algemene Vergadering te melden ten laatste op 26 april 2017 via briefwisseling of via info@precura.be

- De leden die zich via een volmacht willen laten vertegenwoordigen, dienen te laten weten aan welk lid zij volmacht geven.

- De leden die een rechtspersoon zijn, dienen te laten weten wie hen zal vertegenwoordigen. De vertegenwoordiger dient zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid te staven.